Çekmeköy Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
12-05-2022
15:00
 48  HİBE   3
 2
 1
 ÖDENEK TAHSİSİ HK. Kapalı Pazar Alanı Hibenin (Bağışın) Kabulü 3.000.000,00 T.L.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 47  PARSEL TAHSİSİ   3
 2
 1
 Hamidiye Mahallesi 258 Ada 1 ve 3 Parsel Tahsisi Hk.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 46  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 ÇEKMEKÖY PLANI İTİRAZI  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 45  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 20.02.2022 TT.Lİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UİP-İL TARIM VE ORMAN MD. İTİRAZI HK.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 44  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 20.02.2022 TT.Lİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UİP-MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTİRAZI HK.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 43  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 UİP-25540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Çekmeköy UİP-Mehmet Akif Mahallesi 3851Parsele ait İtiraz Hk.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 42  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 20.02.2022 TT.Lİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UİP-İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZI HK.  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 41  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY İMAR PLANI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZLARI- BAŞKANLIK MAKAMINA  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 40  PLANA İTİRAZ   3
 2
 1
 20.02.2022 TT.Lİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UİP-18. MADDE İMAR UYGULAMA İTİRAZLARI  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 39  UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ   3
 2
 1
 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 38  YÖNETMELİK   3
 2
 1
 Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 37  BAĞIŞ-HİBE KABULÜ   3
 2
 1
 HİBENİN VE EK HİBENİN KABULÜ TAKSİ DURAKLARI YAPIM İŞİ HAMİDİYE DERESİ YAĞMURSUYU KANAL YAPIM İŞİ  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 36  EK ÖDENEK   3
 2
 1
 2022 YILI EK ÖDENEK  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 35  KESİN HESAP   3
 2
 1
 Kesin Hesap Cetvelleri  16-05-2022
12-05-2022
15:00
 34  BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ   3
 2
 1
 Boş Kadro Değişiklik Teklifi  16-05-2022

 

Yazıcı Dostu Sayfa