Çekmeköy Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-09-2019
15:00
 93  UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ   3
 2
 1
 KOÇULLU MAHALLESİ 147 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ  20-09-2019
05-09-2019
15:00
 92  UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ   3
 2
 1
 Çekmeköy İlçesi, Ekşioğlu Mahallesi, 533 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişikliği  20-09-2019
05-09-2019
15:00
 91  KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ   3
 2
 1
 KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ  20-09-2019
05-09-2019
15:00
 90  KAMU KURUMLARININ AYNİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI   3
 2
 1
 Kamu Kurumlarının Ayni ihtiyaçlarının Karşılanması  20-09-2019
05-09-2019
15:00
 89  PARSEL SATIŞI   3
 2
 1
 MERKEZ MAHALLESİ 3198 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI  20-09-2019

 

Yazıcı Dostu Sayfa